PAKKUMISED

%

MAKITA DMR107, 7,2 - 18V

105 112
%

MAKITA DMR108, 7,2 - 18V

119 168