EMTA nõusolek

Meie eesmärk Inbankis on pakkuda Sulle võimalikult kiiret, selget ja lihtsat teenust. Lubades meil
teha päringu Maksu- ja Tolliametile, saame kiirendada Sinu taotluse krediidiotsuse tegemist. Ilma
Maksu- ja Tolliameti päringuta palume Sul esitada viimase 6 kuu kontoväljavõtte.
Kasutame allpoolt toodud andmeid vaid krediidivõimelisuse hindamise eesmärgil ning teeme päringu
vaid krediiditaotluse menetlemise ajal. Sinu loal koostame päringu Maksu- ja Tolliametile nõusoleku
andmisele eelneva 12 kuu kohta. Saad oma nõusoleku alati tagasi võtta, teavitades meid oma
soovist.
Päringu andmed:

  • Deklareeritud tulu (v.a tulu vara võõrandamisest)
  • Töötasu jm tööandjate väljamaksed (TSD alusel)
  • Töövõimetus-, töötuskindlustus- ja koondamishüvitised, pensionid, sissemaksed III
    pensionisambasse, kogumispensioni väljamaksed (TSD alusel)
  • Töötamise registrise tehtud kanded
  • Dividendid ja omakapitalist tehtud väljamaksed
  • Maksuvõlg alates 100 eurost.

Andmete töötlemise kohta Maksu- ja Tolliametis tutvu Andmetöötlustingimustega nende kodulehel.
Küsimustes, mis puudutavad maksuandmeid pöörduge palun Maksu- ja Tolliameti poole infotelefonil
880 0811.


Sinu Inbank